Registračný formulár strelnica FÉNIX

Súťaž:

"Finále ligy zo samonabíjacích zbraní"

Termín:

2018-10-07

prihlasovanie na súťaž bolo zastavené, prihlásenie sa je možné už len na mieste za zvýšený poplatok

Zoznam prihlásených strelcov:

1. Štefan Báčkai Fénix Levice
2. Jozef Hrebík Fénix Levice
3. Juraj Haršány Škp Trnava
4. Marek Blaho Emel Blatne
5. Michal Gabalec ŠSK Hoste
6. Milan Kovač škp trnav
7. Rastislav Abaffy Levice
8. Marián Azór ŠSK Šahy
9. Marian Šupica Fénix Levice
10. Marián Šupica Fénix Levice
11. Rastislav Abaffy Fénix Levice
12. Ľuboš Vrbovský ŠSK Hoste
13. Marta Vrbovská ŠSK Hoste
14. Juraj Cengel Fénix Levice
15. Marian Šimonek Fénix Levice
16. Ján Melicher Fenix Levice
17. Ivan Ostrožlík ŠSK Bánov
18. Boris Bába Fenix Levice
19. Timotej Landyga ŠKP Trnava
20. Pavol Bartoš ŠKP Trnava
21. Ľuboš Adamec Fénix Levice
22. Marián Mészáros FENIX Levice
23. Pavel Malovič Fenix Levice
24. Peter Gajdosech škp trnava